Saison 2017/18

Saison 2016/17

Saison 2015/16

  • Bob
  • Skeleton

Saison 2014/15

  • Bob
  • Skeleton

Saison 2013/14

Saison 2012/13

Saison 2011/12

Saison 2010/11

Saison 2009/10

Saison 2008/09

Saison 2007/08